Khu vực của bạn Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Chọn khu vực của bạn

array(44) { [0]=> array(1) { ["add_start_day"]=> string(10) "12/04/2023" } [1]=> array(1) { ["add_start_day"]=> string(10) "14/04/2023" } [2]=> array(1) { ["add_start_day"]=> string(10) "19/04/2023" } [3]=> array(1) { ["add_start_day"]=> string(10) "21/04/2023" } [4]=> array(1) { ["add_start_day"]=> string(10) "26/04/2023" } [5]=> array(1) { ["add_start_day"]=> string(10) "28/04/2023" } [6]=> array(1) { ["add_start_day"]=> string(10) "05/05/2023" } [7]=> array(1) { ["add_start_day"]=> string(10) "10/05/2023" } [8]=> array(1) { ["add_start_day"]=> string(10) "12/05/2023" } [9]=> array(1) { ["add_start_day"]=> string(10) "17/05/2023" } [10]=> array(1) { ["add_start_day"]=> string(10) "19/05/2023" } [11]=> array(1) { ["add_start_day"]=> string(10) "24/05/2023" } [12]=> array(1) { ["add_start_day"]=> string(10) "26/05/2023" } [13]=> array(1) { ["add_start_day"]=> string(10) "31/05/2023" } [14]=> array(1) { ["add_start_day"]=> string(10) "02/06/2023" } [15]=> array(1) { ["add_start_day"]=> string(10) "07/06/2023" } [16]=> array(1) { ["add_start_day"]=> string(10) "09/06/2023" } [17]=> array(1) { ["add_start_day"]=> string(10) "14/06/2023" } [18]=> array(1) { ["add_start_day"]=> string(10) "16/06/2023" } [19]=> array(1) { ["add_start_day"]=> string(10) "21/06/2023" } [20]=> array(1) { ["add_start_day"]=> string(10) "23/06/2023" } [21]=> array(1) { ["add_start_day"]=> string(10) "28/06/2023" } [22]=> array(1) { ["add_start_day"]=> string(10) "30/06/2023" } [23]=> array(1) { ["add_start_day"]=> string(10) "05/07/2023" } [24]=> array(1) { ["add_start_day"]=> string(10) "07/07/2023" } [25]=> array(1) { ["add_start_day"]=> string(10) "12/07/2023" } [26]=> array(1) { ["add_start_day"]=> string(10) "14/07/2023" } [27]=> array(1) { ["add_start_day"]=> string(10) "19/07/2023" } [28]=> array(1) { ["add_start_day"]=> string(10) "21/07/2023" } [29]=> array(1) { ["add_start_day"]=> string(10) "26/07/2023" } [30]=> array(1) { ["add_start_day"]=> string(10) "28/07/2023" } [31]=> array(1) { ["add_start_day"]=> string(10) "02/08/2023" } [32]=> array(1) { ["add_start_day"]=> string(10) "04/08/2023" } [33]=> array(1) { ["add_start_day"]=> string(10) "09/08/2023" } [34]=> array(1) { ["add_start_day"]=> string(10) "11/08/2023" } [35]=> array(1) { ["add_start_day"]=> string(10) "16/08/2023" } [36]=> array(1) { ["add_start_day"]=> string(10) "18/08/2023" } [37]=> array(1) { ["add_start_day"]=> string(10) "23/08/2023" } [38]=> array(1) { ["add_start_day"]=> string(10) "25/08/2023" } [39]=> array(1) { ["add_start_day"]=> string(10) "30/08/2023" } [40]=> array(1) { ["add_start_day"]=> string(10) "01/09/2023" } [41]=> array(1) { ["add_start_day"]=> string(10) "06/09/2023" } [42]=> array(1) { ["add_start_day"]=> string(10) "08/09/2023" } [43]=> array(1) { ["add_start_day"]=> string(10) "13/09/2023" }}

Du lịch Trung Quốc TGG- PHCT 6N5Đ Bay thẳng


Giá bán: 12,590,000đ
Khởi hành từ: HÀ NỘI
Điểm đến: VIÊN GIA GIỚI - TRƯƠNG GIA GIỚI- HỒ BẢO PHONG - PHÙ DUNG TRẤN - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN
Lịch trình: 6 Ngày 5 Đêm
Phương tiện:
Số lượng: 02
Khởi hành: 12/04/2023, 14/04/2023, 19/04/2023, 21/04/2023, 26/04/2023, 28/04/2023, 05/05/2023, 10/05/2023, 12/05/2023, 17/05/2023, 19/05/2023, 24/05/2023, 26/05/2023, 31/05/2023, 02/06/2023, 07/06/2023, 09/06/2023, 14/06/2023, 16/06/2023, 21/06/2023, 23/06/2023, 28/06/2023, 30/06/2023, 05/07/2023, 07/07/2023, 12/07/2023, 14/07/2023, 19/07/2023, 21/07/2023, 26/07/2023, 28/07/2023, 02/08/2023, 04/08/2023, 09/08/2023, 11/08/2023, 16/08/2023, 18/08/2023, 23/08/2023, 25/08/2023, 30/08/2023, 01/09/2023, 06/09/2023, 08/09/2023, 13/09/2023